Vznik projektu

 

 

Projekt Pošta přes moře vznikl za účelem poskytnutí možnosti dopisovat si s kamarády z Velké Británie a zároveň umožnit českým dětem udržovat korenspondenci v rodném jazyce.

 

Projekt je určen primárně všem žákům základních a středních škol, kteří by si rádi dopisovali a našli tímto kamarády ve Velké Británii, zdokonalili si český či anglický jazyk.

 

Náš projekt umožňuje dětem a mládeži procvičovat si, mnohdy tolik opomíjenou stránku vzdělání jakou ruční psaní bezpochyby je. Mnohé prestižní školy zcela opouštějí či alespoň omezují začlenění IT techniky do linguistických předmětů vyučování.

 

Do projektu jsou zapojeny české základní a střední školy, britské primary a secondary schools, české školy ve Velké Britanii a další vzdělávací instituce.

 

Na projektu spolupracují studenti PF UJEP, kteří se účastní studijně-pracovních pobytů v rámci projektu Comenius School UK.

 

Projekt je podporován programem Erasmus+, MZV ČR a MŠMT v rámci krajanské spolupráce.

 

Zřizovatelem projektu je Comenius School in UK se sídlem v Leeds.

 

 

REFERENCE

Do projektu Pošta přes moře jsou zapojeny české a britské školy a vzdělávací instituce primárního a sekundárního vzdělávaní.

Mgr. Bc. Alena Tomášková, ředitelka školy ZŠ Máchovka,Děčín, Česká Republika e-mail: alena.tomaskova@machovka.cz

 

Bc.Dagmar Pike, Gymnázium Teplice e-mail:dagmar.pike@gmail.com

 

Mgr.Kateřina Šteklova, Ph.D., PF UJEP, Ústí nad Labem, Česká Republika e-mail: katerina.steklova@ujep.cz

 

Tomas Kostecka, DipHSc, Chairman / Founder & CEO of Comenius Scool UK, Leeds, United Kingdom e-mail: tom.kostecka@comenius.one

Copyright @postapresmore/overseasmail All Rights Reserved